ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Υλοποίησης : Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης.
Στόχος του είναι να συμβάλει στην προετοιμασία της χώρας
για την εφαρμογή της επερχόμενης ευρωπαικής νομοθεσίας
σχετικά με την διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων.
Ημ/νία : 30/6/2002 - 30/10/2003
http://www.anthropos.gr/show_program.asp?Id=34&Categ=A


LORE
(Οι Ανακυκλωτές ως Οργανισμοί Εκμάθησης προς
την Κατεύθυνση της Αειφόρου Οικονομικής Ανακύκλωσης)
Χρηματοδοτείται από την Γενική Διεύθυνση ΙΙΙ(ESPRIT) και
στοχεύει στην χρησιμοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνίας για τη υποστήριξη εταιρειών που ασχολούνται
με την επεξεργασία οργανικών αποβλήτων.
http://www.lore-it.net/griech.htm


ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Φορέας Υλοποίησης : Σύλλογος Προστασίας Κηφισιάς
Στόχος του είναι η ευαισθητοποίηση των κατοίκων της Κηφισιάς, η μύηση τους στους κανόνες ανακύκλωσης και την συμμετοχή τους στην παγκόσμια προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος.
http://www.silogoskifisias.gr/recyclegr.htm


LIFE
Πρόγραμμα της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Κεφαλονιάς-Ιθάκης(ΤΕΔΚ-ΚΙ)
Στα πλαίσια του Προγράμματος Αειφόρος Ανάπτυξη και Τουρισμός στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη προβλέπεται η χρηματοδότηση και εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων στους τομείς περιβαλλοντικής διαχείρησης που θα κριθούν ως οι πλέον σημαντικοί.
http://www.europa.eu.int/comm/life/envir/index.htm
http://users.otenet.gr/~tedkki/recycling.htmΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Χρηματοδότηση : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στόχοι του σχεδιασμού είναι η καθιέρωση ενιαίας διαχείρισης στερεών αποβλήτων, η θέσπιση στόχων και πολιτικών υλοποίησης των, η εξασφάλιση ασφαλών μεθόδων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, η αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και η υποστήριξη των αρμοδιοτήτων της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

http://www.e-telescope.gr/Greek/Greece/greece_gr_010803.htmΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΕΠΑΡΧΕΙΑΠροηγούμενη Σελίδα        http://anakyklosi.idx.gr        Προηγούμενη Σελίδα
Advertised by Ati Advertising on www.idx.gr