ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ


Τι είναι προτιμότερο να κάνει κάποιος που ενδιαφέρεται για την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου χαρτιού; Να συλλέγει προς ανακύκλωση χρησιμοποιημένα χαρτιά από τη βιομηχανία ή τις κατοικίες; Πολλές φορές η απουσία στρατηγικής για την ανακύκλωση οδηγεί σε σύγχυση. Είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς σε τι αποσκοπεί όταν οργανώνει ένα πρόγραμμα και ποιές είναι οι προτεραιότητές του.

Είναι θέμα προτεραιότητας η μείωση των πρώτων υλών που χρησιμοποιείται στην παραγωγή, καθώς και η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έτσι, οι παραγωγοί ανακυκλωμένου χαρτιού χρειάζονται όσο το δυνατόν πιο καθαρό και καλής ποιότητας χρησιμοποιημένο (ανακυκλώσιμο) χαρτί για να παράγουν καλής ποιότητας ανακυκλωμένο χαρτί.

Η συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερου χαρτιού με λιγότερο κόστος και εργασία στη συλλογή, μεταφορά, προεπεξεργασία και διαλογή, συμβάλλει στην αύξηση της ανακύκλωσης ποσοτικά. Η ανακύκλωση με αυτές τις προϋποθέσεις γίνεται μία κατάλληλη βιομηχανική διαδικασία για την απόκτηση «πρώτων υλών» και την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων.

Τα περισσεύματα χαρτιού στα τυπογραφεία, σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες που μεταχειρίζονται χαρτικά και χάρτινα υλικά συσκευασίας, καθώς και οι επιστροφές εφημερίδων, περιοδικών, οι χρησιμοποιημένες κούτες από σούπερ μάρκετ, είναι σήμερα σημαντική πηγή για την ανακύκλωση χαρτιού. Από εκεί οι έμποροι παλαιού χάρτου συγκεντρώνουν το σημαντικότερο ποσοστό του προς ανακύκλωση χαρτιού, δηλ. τους 220.000 από τους 300.000 τόνους χαρτιού που συγκεντρώνονται στη χώρα μας προς ανακύκλωση.

Είναι λογικό, όσοι ασχολούνται με την συλλογή και ανακύκλωση χαρτιού σε επαγγελματικό επίπεδο, να ενδιαφέρονται κατά προτεραιότητα για τις σημαντικές αυτές πηγές χρησιμοποιημένου χαρτιού, τις «πλούσιες φλέβες πρώτων υλών για ανακύκλωση».

Από την άλλη, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι η σημερινή καταναλωτική κοινωνία είναι σημαντικός παραγωγός απορριμμάτων και μάλιστα χάρτινων απορριμμάτων. Έτσι, μία σημαντική ποσότητα από τους 800.000 τόνους χαρτιού που καταναλώνουμε ή χρησιμοποιούμε στη χώρα μας κάθε χρόνο, καταλήγει στα σκουπίδια από τις κατοικίες και τους καταναλωτές.

Εκατομμύρια άνθρωποι πετάνε καθημερινά μικρές ποσότητες χαρτιού (υλικά συσκευασίας, εφημερίδες, περιοδικά, διαφημιστικά έντυπα, είδη γραφής κλπ) στα σκουπίδια, με αποτέλεσμα η συνολική ποσότητα στα σκουπίδια του χρησιμοποιημένου χαρτιού από τα σπίτια, να ανέρχεται σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες τόνους χαρτιού το χρόνο. Υπολογίζεται ότι είναι δυνατόν να συγκεντρώνονται στην Αττική άλλοι 250-300.000 τουλάχιστον τόνοι χαρτιού το χρόνο, που προέρχονται κυρίως από κατοικίες και γραφεία.

Η συλλογή χαρτιού από κατοικίες και γραφεία είναι πράγματι μία περισσότερο δαπανηρή και δύσκολη δουλειά σε σχέση με την συλλογή από βιομηχανίες ή μεγάλους παραγωγούς «χάρτινων» απορριμμάτων. Η συλλογή, όμως, ανακυκλώσιμου – χρησιμοποιημένου χαρτιού και από εκατομμύρια μικρούς παραγωγούς χάρτινων απορριμμάτων (κατοικίες – γραφεία) αν και πιο δαπανηρή, είναι εξίσου, περιβαλλοντικά και κοινωνικά αναγκαία για:

  • τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν σε χωματερές,
  • την αξιοποίηση πρώτων υλών που διαφορετικά θα καταλήγουν στις χωματερές,
  • την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (σπατάλη ενέργειας, νερού, εντατικές καλλιέργειες, κλπ)

Η συλλογή, έτσι κι αλλιώς, του χρησιμοποιημένου χαρτιού σαν «άχρηστου» (σκουπίδια) είναι μία δύσκολη και δαπανηρή διαδικασία. Η συλλογή και διάθεση 1 τόνου σκουπιδιών κοστίζει σήμερα 20-40.000 δρχ. Αν το χαρτί συλλέγεται προς ανακύκλωση, το περιβαλλοντικό όφελος πρέπει να συνυπολογίζεται μαζί με το οικονομικό έμμεσο όφελος που προκύπτει από τη μείωση της ποσότητας των υλικών που πρέπει να διαχειριστούμε σαν άχρηστα.

Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Σωστά οργανωμένες λύσεις υπάρχουν. Και η σωστή οργάνωση της μείωσης και ανακύκλωσης του χαρτιού είναι σήμερα το ζητούμενο από περιβαλλοντική και κοινωνική σκοπιά.


Προηγούμενη Σελίδα        http://anakyklosi.idx.gr        Προηγούμενη Σελίδα
Advertised by Ati Advertising on www.idx.gr