ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ


Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης από τις βιομηχανίες χαρτοπολτού και χαρτιού σε συνδυασμό με τη μείωση της σπατάλης και την ανακύκλωση του χρησιμοποιημένου χαρτιού - μια περιβαλλοντική διαχείριση δηλαδή που θα αφορά ολόκληρο τον κύκλο ζωής του χαρτιού - μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγή και χρήση του χαρτιού. Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει σοβαρή πρόοδος από τη βιομηχανία στην κατεύθυνση της καθαρότερης παραγωγής, της εξοικονόμησης φυσικών πόρων, νερού αλλά και ενέργειας. Παράλληλα έχει αυξηθεί η περιβαλλοντική συνειδητοποίηση μεγάλου αριθμού πολιτών. Ο συνδυασμός τεχνολογικών αλλαγών, εφαρμογών περιβαλλοντικού σχεδιασμού, ανάπτυξη προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των πολιτών και αλλαγές στη καθημερινή συμπεριφορά τους (μείωση της σπατάλης, διαλογή και συλλογή χαρτιού για ανακύκλωση, χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού) μπορούν να οδηγήσουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της τοξικότητας των αποβλήτων και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της χαρτοβιομηχανίας. Τα εργαλεία που συμβάλουν σήμερα στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της βιομηχανίας χαρτοπολτού και χαρτιού είναι:

α) αλλαγές στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία με αύξηση δηλαδή του ποσοστού χρησιμοποιημένου χαρτιού,

β) επανασχεδιασμός της παραγωγικής διαδικασίας με στόχο την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, την εξοικονόμηση νερού, χημικών και ενέργειας,

γ) εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Επιθεώρησης,

δ) προσαρμογή των τεχνικών και αισθητικών απαιτήσεων των καταναλωτών ώστε να αυξηθεί η χρήση του ανακυκλωμένου χαρτιού χωρίς να μειώνεται η ποιότητα των χαρτικών,

ε) συνειδητή συμμετοχή των πολιτών σε προγράμματα διαλογής του χαρτιού, συγκέντρωσής του χωριστά από τα υπόλοιπα "σκουπίδια", και αξιοποίησης του για την παραγωγή ανακυκλωμένων χαρτικών, μονωτικών υλικών και άλλων χρήσιμων προϊόντων από χαρτί.


Προηγούμενη Σελίδα        http://anakyklosi.idx.gr        Προηγούμενη Σελίδα
Advertised by Ati Advertising on www.idx.gr