ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ


Από όλη τη χώρα μας έρχονται μηνύματα για την εξάντληση του νερού. Η μείωση των φυσικών αποθεμάτων και η αύξηση των αναγκών σε νερό της αγροτικής παραγωγής, (μαζί φυσικά με την αύξηση της κατανάλωσης του νερού των πόλεων για τη βιομηχανία και τις πόλεις) έχουν φέρει σε πολλές περιπτώσεις την ύπαιθρο σε αδιέξοδο.

Από την άλλη πλευρά, ιδιαίτερα στη Νότια Ελλάδα και την Αττική, υπάρχουν μεγάλες ανάγκες σε νερό που θα στηρίζουν τις αναγκαίες αναδασώσεις των περιαστικών κυρίως βουνών.

Ένα μεγάλο μέρος όμως του πολύτιμου αυτού νερού, διοχετεύεται στη θάλασσα με τη μορφή των λυμάτων των πόλεων, τα οποία παρ' ότι καθαρισμένα από τα έργα βιολογικού καθαρισμού που υπάρχουν στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας, εν τούτοις εξακολουθούν να ρυπαίνουν τις ελληνικές θάλασσες και τα ποτάμια με το υπολειμματικό φορτίο της ρύπανσης που απομένει μετά τον καθαρισμό τους.

Το Υπουργείο Γεωργίας αποφάσισε να πάρει σαφή θέση απέναντι σ' αυτό το πρόβλημα, με την προώθηση της ανακύκλωσης των καθαρισμένων λυμάτων των πόλεων για αγροτικές χρήσεις και υποστήριξη των δράσεων αναδάσωσης.

Η αρχή θα γίνει από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη όπου λειτουργούν πλήρεις μονάδες βιολογικού καθαρισμού και τα εξερχόμενα λύματά τους, χύνονται στο Σαρωνικό και Θερμαϊκό αντίστοιχα.

Για τα λύματα της Ψυτάλλειας θα υποστηριχθεί η επιστροφή τους στην ξηρά και μετά από τριτοβάθμιο καθαρισμό, η άρδευση αγροτικών εκτάσεων στο Θριάσιο Πεδίο και των αποδασωμένων τμημάτων των ορεινών όγκων γύρω από την Αθήνα. Το νερό αυτό εφ' όσον μέσα στα επόμενα χρόνια επιτελέσει το έργο στις αναδασώσεις και περισσεύει, θα μπορέσει να διοχετευτεί στη Βοιωτία για άρδευση εκεί των καλλιεργειών.

Για τα λύματα της Θεσσαλονίκης θα επεκταθεί σε έργο μεγάλης κλίμακας η πειραματική μονάδα του ΕΘΙΑΓΕ που έχει ξεκινήσει ήδη από το 1996 για την παραγωγή νερού κατάλληλου για άρδευση, το οποίο ακολούθως θα διοχετευτεί στα αρδευτικά δίκτυα των αρδευόμενων πεδιάδων της περιοχής.

Είναι φανερό ότι πρόκειται για δύο έργα μεγάλης κλίμακας και σημαντικού κόστους (αρκετών δεκάδων δισ. δρχ.) τα οποία όμως θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής του 50% του πληθυσμού της Ελλάδας, ενισχύοντας το περιαστικό πράσινο και θα στηρίξουν το αγροτικό εισόδημα των γύρω από τις μεγάλες πόλεις περιοχών, εξασφαλίζοντας αειφορικά την επάρκεια του νερού για τις αρδεύσεις των αγρών εκεί.

Αλλά και οι πηγές του πόσιμου νερού των πόλεων αυτών εξασφαλίζονται, επειδή οι οικονομίες νερού που θα προκύψουν στους κάμπους θα αποτελούν χρυσές εφεδρείες για περιόδους ανομβρίας.

Το πρότυπο αυτό δεν πρόκειται να μείνει στις δύο αυτές πόλεις. Θα εξασφαλιστούν οι αντίστοιχες πιστώσεις από το 3ο ΚΠΣ ή από Εθνικούς Πόρους. Το σύστημα αυτό θα υποστηριχθεί σ' όλες τις πόλεις και οικισμούς που έχουν την πρακτική δυνατότητα για κάτι τέτοιο.

Ο ρόλος του Υπουργείου Γεωργίας στα πλαίσια αυτού του εγχειρήματος εντοπίζεται κύρια στο δεύτερο μέρος του στην παραλαβή δηλαδή, καθώς, στη διανομή και χρήση του νερού προς τους ορεινούς όγκους και τα αρδευτικά δίκτυα.

Η αρχική μεταφορά του νερού από την έξοδο των βιολογικών καθαρισμών μέχρι τους τόπους διανομής και κατανάλωσής του, είναι αντικείμενο συνεργασίας τόσο με το ΥΠΕΧΩΔΕ όσο και με τις τοπικές εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης.

Μπροστά μας ανοίγεται η ευκαιρία ενός συνόλου διατομεακών έργων, μακράς πνοής, και μεγάλης κοινωνικής ανταποδοτικότητας που εξυπηρετεί ταυτόχρονα, τόσο το φυσικό περιβάλλον όσο και τους κατοίκους των μεγάλων πόλεων και της γύρω τους υπαίθρου.

Πρέπει κάποια στιγμή να τολμήσουμε!

 

Προηγούμενη Σελίδα        http://anakyklosi.idx.gr        Προηγούμενη Σελίδα
Advertised by Ati Advertising on www.idx.gr