ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
(Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΓΙΝΕ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)1. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

Ρίχνουν τα άχρηστα χαρτιά και τα άδεια κουτιά των αναψυκτικών στους ειδικούς κάδους που έχουμε στο σχολείο μας

 • 50% των μαθητών της Α τάξης
 • 35% των μαθητών της Β τάξης
 • 51% των μαθητών της Γ τάξης
 • 46% επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου

Περίπου οι μισοί από τους μαθητές ανακυκλώνουν χαρτιά και κουτιά αναψυκτικών, που χρησιμοποιούν στο σχολείο. Το ποσοστό της Β τάξης είναι ακόμα μικρότερο (μόνο το 1/3 ανακυκλώνει). Παρ’ όλο που το συγκεκριμένο πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά και προγράμματα επικεντρωμένα στην ανακύκλωση υλικών έχουν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, η ιδέα της ανακύκλωσης δεν έχει βρεί ακόμα το δρόμο της προς όλους τους μαθητές.


2. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.

Στο σπίτι τους ξεχωρίζουν τα χαρτιά και τα κουτιά των αναψυκτικών από τα υπόλοιπα απορρίμματα, προκειμένου να ανακυκλωθούν

 • 47% των μαθητών της Α τάξης
 • 36% των μαθητών της Β τάξης
 • 29% των μαθητών της Γ τάξης
 • 38% επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου

Λιγότεροι μαθητές ανακυκλώνουν στο σπίτι τους απ’ ότι στο σχολείο. Παρατηρείται επίσης μείωση του ποσοστού των μαθητών που ανακυκλώνουν στις μεγαλύτερες τάξεις. Φαίνεται ότι η συμμετοχή στην ανακύκλωση στηρίζεται και στον ενθουσιασμό, ο οποίος είναι μεγαλύτερος στους μαθητές των μικρών τάξεων και εξανεμίζεται με την ενηλικίωση.

Με παραπέρα ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών βγαίνουν τα εξής συμπεράσματα:

Από τους μαθητές της Α τάξης

 • 34% ανακυκλώνουν και στο σχολείο και στο σπίτι
 • 16% μόνο στο σχολείο
 • 13% μόνο στο σπίτι
 • 37% ούτε στο σχολείο, ούτε στο σπίτι
 • 63% συμμετέχουν στην ανακύκλωση, 37% όχι.

Από τους μαθητές της Β τάξης

 • 23% ανακυκλώνουν και στο σχολείο και στο σπίτι
 • 12% μόνο στο σχολείο
 • 13% μόνο στο σπίτι
 • 52% ούτε στο σχολείο, ούτε στο σπίτι
 • 48% συμμετέχουν στην ανακύκλωση, 52% όχι.

Από τους μαθητές της Γ τάξης

 • 25% ανακυκλώνουν και στο σχολείο και στο σπίτι
 • 26% μόνο στο σχολείο
 • 4% μόνο στο σπίτι
 • 45% ούτε στο σχολείο, ούτε στο σπίτι
 • 55% συμμετέχουν στην ανακύκλωση, 45% όχι.

Επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου μας

 • 28% ανακυκλώνουν και στο σχολείο και στο σπίτι
 • 18% μόνο στο σχολείο
 • 10% μόνο στο σπίτι
 • 44% ούτε στο σχολείο, ούτε στο σπίτι
 • 56% συμμετέχουν στην ανακύκλωση, 44% όχι.

Με την ανάλυση αυτή συμπεραίνουμε ότι περισσότεροι από τους μισούς μαθητές (56%) κάνουν ανακύκλωση, αν και μόνο 28% των μαθητών έχουν αναπτύξει μια ενιαία θετική στάση απέναντι στα ανακυκλώσιμα υλικά των απορριμμάτων στο σχολείο και στο σπίτι.3. ΑΙΤΙΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.

Οι μαθητές που δεν ανακυκλώνουν αποδίδουν τη στάση τους αυτή:

I. Στην άγνοιά τους γύρω από την ανακύκλωση

 • 3% των μαθητών της Α τάξης
 • 5% των μαθητών της Β τάξης
 • 3% των μαθητών της Γ τάξης
 • 3% επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου

II. Στο ότι παρ’ όλο που γνωρίζουν αρκετά, δεν έχουν πεισθεί για την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης

 • 17% των μαθητών της Α τάξης
 • 9% των μαθητών της Β τάξης
 • 11% των μαθητών της Γ τάξης
 • 13% επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου

Οι μαθητές της Α τάξης έχουν ενημερωθεί και συζητήσει για την ανακύκλωση κατά τη διάρκεια μόνο της φετινής σχολικής χρονιάς, ενώ των άλλων τάξεων και τα προηγούμενα χρόνια. Το γεγονός αυτό ίσως εξηγεί γιατί το ποσοστό των μαθητών της Α, που δεν έχουν πεισθεί για την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης, είναι σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό των άλλων τάξεων.

III. Στο ότι παρ’ όλο που έχουν πεισθεί για την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης, τους είναι δύσκολο να πετούν τα διαφορετικά υλικά στους ειδικούς κάδους

 • 31% των μαθητών της Α τάξης
 • 70% των μαθητών της Β τάξης
 • 71% των μαθητών της Γ τάξης
 • 57% επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου.

Πολλοί μαθητές αναφέρουν ότι οι ειδικοί κάδοι του δήμου βρίσκονται μακριά από το σπίτι τους.

Το ποσοστό των μαθητών που δηλώνουν άγνοια είναι πολύ μικρό, που σημαίνει ότι γενικά οι μαθητές είναι ενημερωμένοι. Ένα μικρό αλλά όχι αμελητέο ποσοστό (13%) δηλώνει ότι δεν έχει πεισθεί για την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης και το 57% δηλώνει ότι παρ’ όλο που έχει πεισθεί για την αναγκαιότητα, δυσκολεύεται να εκφράσει αυτή την πεποίθηση στην πράξη. Κρίνονται αναγκαίες, παρεμβάσεις της περιβαλλοντικής ομάδας όσον αφορά στην ενημέρωση αλλά και στη συνεχή υπόμνηση με αφίσες ή άλλους τρόπους.

4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.

Επιθυμούν να ενημερωθούν περισσότερο γύρω από την ανακύκλωση

 • 77% των μαθητών της Α τάξης
 • 70% των μαθητών της Β τάξης
 • 68% των μαθητών της Γ τάξης
 • 72% επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για ενημέρωση υποδηλώνει τη θετική στάση των μαθητών του σχολείου ως προς την ανακύκλωση και ενθαρρύνει τη δράση της περιβαλλοντικής ομάδας.


Προηγούμενη Σελίδα        http://anakyklosi.idx.gr        Προηγούμενη Σελίδα
Advertised by Ati Advertising on www.idx.gr