ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ


Για εμάς:

1. Κίνδυνος ανάφλεξης

2. Κίνδυνος από διαρροή υγρών

3. Κίνδυνος αν προσπαθήσει κάποιος να τις ανοίξει ή να τις τρυπήσει

4. Κίνδυνος κατάποσης (ιδιαίτερα για τις μπαταρίες σχήματος «κουμπιού»)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μπαταρίες πρέπει να αποθηκεύονται σε σημεία του σπιτιού που να μην φτάνουν τα παιδιά . Στην περίπτωση κατάποσης τηλεφωνήστε αμέσως γιατρό

Για το περιβάλλον:

1. ανάφλεξη –καύση – μόλυνση του αέρα

2. φθορά του περιτυλίγματος – μόλυνση του εδάφους και των υπόγειων νερών

Οι ουσίες που περιέχει μια μικρή μπαταρία (όπως αυτές που έχουν τα ρολόγια μας ή οι φωτογραφικές μας μηχανές) είναι ικανές να ρυπάνουν 1 κυβικό μέτρο χώμα ή 400 κυβικά μέτρα νερό!!

Ορισμένα μέταλλα, από αυτά που ενδεχομένως περιέχουν οι μπαταρίες μας έχουν γνωστές και επιβεβαιωμένες επιδράσεις στην υγεία μας. Δείτε στον πίνακα:

ΤΟΞΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΜΟΛΥΒΔΟΣ
Διαταραχές της αιμοποίησης
  Εκγεφαλοπάθεια Περιφερική νευρίτιδα
  Νεφρικές βλάβες
ΚΑΔΜΙΟ
Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
  Εμφύσημα Νεφρικές βλάβες
  Βλάβες του καρδιαγγειακού και μυοσκελετικού συστήματος
  Καρκίνος προστάτου, όρχεων, πνευμόνων
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ
Νευρολογικές διαταραχές
  Νεφρικές βλάβες

 

Προηγούμενη Σελίδα        http://anakyklosi.idx.gr        Προηγούμενη Σελίδα
Advertised by Ati Advertising on www.idx.gr